Teftiş Kurulu Başkanlığımıza Yeni Başlayan Kurul Müfettişlerinin Oryantasyon Eğitimi

Başkanlığımıza yeni başlayan Kurul Müfettişlerinin, oryantasyon eğitimi kapsamında düzenlenen mesleki uyum semineri başarı ile sonuçlanmıştır.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016