Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Çalışma Ziyareti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çalışma usullerini yerinde gözlemlemek, AİHM içtihatları hakkında farkındalığı artırmak ve Mahkeme ile ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla 03-06 Temmuz 2018 tarihlerinde Kurulumuz tarafından Strazburg’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcıları Sayın Sinan Ekici ve Sayın Ali Erdem’in başkanlık ettiği 25 kişilik heyette Kurul Tetkik Hâkimleri ve Kurul Müfettişleri yer almıştır.

Ziyaret kapsamında AİHM Yazı İşleri Müdürü Sayın Hasan Bakırcı ve AİHM Türk Divizyonu Şeflerinden Sayın Atilla Nalbant ile diğer AİHM Hukukçuları tarafından çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirilmiş, sunumların ardından soru-cevap bölümlerine geçilerek, karşılıklı olarak istişarelerde bulunulmuş, uygulamalara yön veren temel AİHM kararlarına ilişkin örnekler üzerinde görüş alışverişi yapılmıştır.

Heyetimiz çalışmalarını tamamladıktan sonra 06 Temmuz 2018 tarihinde yurda dönmüştür.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016