Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin (CCPE) 22. Çalışma Grubu Toplantısı

Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin (CCPE) 22. Çalışma Grubu Toplantısı

 

 

Avrupa ülkelerindeki savcılık servislerinin fonksiyonları ile ilgili bilgi toplamak, savcıların ceza adalet sistemindeki rolüyle ilgili çalışmalar yürütmek ve özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi için savcılık servisi ile ilgili görüşler hazırlamak üzere 2005 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin danışma organı olarak kurulmuş olan Avrupa Savcıları Danışma Konseyi’nin 22. Çalışma Grubu Toplantısı 08-09 Şubat 2018 tarihlerinde Fransa/Strazburg’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya CCPE 2018 yılı çalışma grubu üyesi olarak seçilen HSK Tetkik Hâkimi Sn. Ali Rıza Ülker ile birlikte HSK Tetkik Hâkimi Sn. Burcu Sinoplu  katılmışlardır.

CCPE’nin “Savcıların Bağımsızlığı, Hesap Verebilirliği ve Etiği”  konusunda hazırlanacak olan  13 No’lu Görüşünün taslağı üzerinde çalışılan toplantıya katılım sağlanarak diğer çalışma grubu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016