Teftiş Kurulu Başkanlığımıza Yeni Başlayan Kurul Müfettişlerinin Oryantasyon Eğitimi

Başkanlığımıza yeni başlayan Kurul Müfettişlerinin, oryantasyon eğitimi kapsamında Kurul Üyelerimizin de katılımı ile düzenlenen mesleki uyum semineri başarı ile sonuçlanmıştır.