Rusya Federasyonu Çalışma Ziyareti

RUSYA FEDERASYONU ÇALIŞMA ZİYARETİ

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu olarak, HSK Başkanvekili Sayın Mehmet Yılmaz başkanlığında, HSK 1. Daire Başkanı Sayın Halil Koç, HSK 1. Daire Üyesi Sayın Yaşar Şimşek, HSK Genel Sekreteri Sayın Fuzuli Aydoğdu, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Yunus Nadi Kolukısa ile HSK Tetkik Hâkimleri Hüseyin Cem Eren ve Halil Akkız’dan oluşan bir heyetle 16-21 Ekim 2017 tarihleri arasında yargı alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Rusya Federasyonu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalışma ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi, Rusya Federasyonu Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Hâkimler Kurulu ile resmi görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Rusya Federasyonunun adı geçen kuruluşları arasında, yargı alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda prensipte hemfikir olunmuştur. Bunun yanında, Rusya Federasyonunun yargı sistemi hakkında detaylı bilgi alınmış olup, iki ülke yargı sistemleri ile ilgili olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.