23. Fasıl (Yargı ve Temel Haklar) Görüşmelerine İlişkin 8 No’lu Alt Komite Toplantısı

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 23. Fasıl (Yargı ve Temel Haklar), 24. Fasıl (Adalet, Özgürlük ve Güvenlik) ve 16, 29 ve 32. Fasıllar(Vergilendirme, Gümrük ve Mali Kontrol) konularında yapılan  8. Alt Komite Toplantısı, 11-12 Ekim 2017 tarihlerinde Avrupa Birliği Bakanlığı’nda gerçekleştirilmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu adına toplantıya Tetkik Hakimleri Sn. Cihan Şahin ve Sn. Burcu Sinoplu katılmışlardır. Süreç hakkında verilen genel bilgilerin ardından “Bağımsızlık”, “Hesap Verebilirlik ve Tarafsızlık” ile “Yargı Etiği” konularında Sn.Burcu Sinoplu tarafından yapılan sunumları müteakip, karşılıklı soru-cevap bölümüne geçilmiş, Sn. Cihan Şahin tarafından disiplin prosedürleri ve ihraçlara ilişkin olarak Kurulumuza yöneltilen sorular cevaplandırılarak toplantının ilgili bölümü tamamlanmıştır.