Terörle Mücadelede Kolluk Kuvvetlerinin İdari ve Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Toplantısı

Terörle Mücadelede Kolluk Kuvvetlerinin İdari ve Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Toplantısı

 

Yabancı Terörist Savaşçılarla mücadele eden personelin uzmanlığının geliştirilmesi, teröre neden olan radikalleşmenin önlenmesi, terör örgütlerine katılım ve finans sağlanmasının engellenmesi, mücadele araç ve tekniklerinin AB ve uluslararası normlarla uyumlu hale getirilmesi, kolluk kuvvetlerinin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve Kriz Yönetim Sistemi tedarik edilmesi amaçlarıyla başlatılan ve  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II programlanmasında yer alan "Terörle Mücadelede Kolluk Kuvvetlerinin İdari ve Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında 18 Eylül 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

Söz konusu toplantıya Projenin ana yararlanıcısı olan Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer paydaşlar İçişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcileri ile birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulu da paydaş kurum olarak katılmıştır. 

 

Toplantıda paydaşlar arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi ve devam edecek toplantılarda işbirliği ve desteğin sağlanması kararlatırılmıştır.