24/07/2012 Tarihli Kur’a ve Kararname ile Atama Yapılan Yerlere İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 24/07/2012 Tarihli ve 2089 Sayılı Müstemir Yetki Kararı
Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016