Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin DuyuruA+ A-

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, bölge adliye mahkemeleri daire başkan ve üyeleri ile adli yargı ilk derece mahkemesi hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilân edilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, ekte gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın iseİtiraz Talebişeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir. 

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

EKİ:

Bölge Adliye Mahkemesi Müstemir Yetki Kararı

1. Bölge Müstemir Yetki Kararı

2. Bölge Müstemir Yetki Kararı

3, 4 ve 5. Bölge Müstemir Yetki Kararı

Talep Gönderme Yöntemi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016