Bazı Yer İdarî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin DuyuruA+ A-

Bazı yer bölge idare mahkemesi başkan ve üyeleri ile bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 10 gün içerisinde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle Yeniden İnceleme Talebi şeklinde seçildikten sonra yapılması gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

 

Ekler:

1- Bazı Yer Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

2- Bazı Yer İdarî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

3- Müstemir Yetki Ekranı Kullanma Klavuzu

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016