Basın AçıklamasıA+ A-

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca 17.09.2019 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Turan ORAL hakkında sosyal medyada yer alan iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Ahmet Turan ORAL' ın Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanı olarak görev yapmakta iken söz konusu iddialar nedeniyle, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesinin 04.10.2016 tarihli inceleme izni ve Başkanlık Oluruna istinaden Kurul Müfettişliğince düzenlenen inceleme raporu üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesinin 05.10.2017 tarihli kararı ve Başkanlık Oluru ile iddiaların sübut bulmadığı gerekçesi ile Soruşturma İzni Verilmesine Yer Olmadığına karar verildiği, yine söz konusu iddialar ile ilgili Ahmet Turan ORAL'ın iade ettiği iddianamenin yeniden tanzimi üzerine yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında FETÖ üyeliği nedeni ile mahkûmiyet kararı verildiği ve kararın kanun yollarından geçerek kesinleştiği, Ahmet Turan ORAL'ın “Soruşturma İzni Verilmesine Yer Olmadığına” dair karar tarihinden Yargıtay Üyeliğine seçildiği tarihe kadar Hatay'da terörden sorumlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve aynı zamanda Komisyon Başkanı olarak görev yaptığı hususu,

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016