Sözleşmeli Büro Personeli Sözlü (Mülakat) Sınav Sonuçlarına İlişkin DuyuruA+ A-

 

Kurulumuz bünyesinde çalıştırılmak üzere sözlü sınava tabi tutulanlara ilişkin nihai başarı listesi ek’tedir.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç on beş (15) gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İnsan Kaynakları Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

 

 

EK-1 LİSTE

EK-2 ATAMADA İSTENEN EVRAKLAR

EK-3 MAL BİLDİRİM FORMU

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016