Bazı Yer İdarî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

Bazı yer bölge idare mahkemesi başkan ve üyeleri ile bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini takvime uygun olarak 19/07/2019 Cuma günü mesai bitimine kadar EK-3’te gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise “Yeniden İnceleme Talebi” şeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

 

 

EKİ:

1- Bazı Yer Bölge İdare Mahkemesi Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

2- Bazı Yer İdarî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar

3- Talep Gönderme Yöntemi       

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016