2019 Yılı Yıllık Ara Verme Döneminde Bölge Adliye Mahkemelerinde Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Duyuru

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 08/07/2019 tarihli ve 765 sayılı kararı ile ekli listede isimleri belirtilenlerin 2019 yılı yıllık ara verme döneminde bölge adliye mahkemelerinde nöbetçi bırakılmaları uygun görülmüştür.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

 

Ek : Nöbetçi Kalacaklara İlişkin Liste

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016