Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararlarının ve Uzlaştırma Dosyalarının Terfide Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI

 

 

Hâkim ve savcıların terfiilerinde dikkate alınan, İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formlarına ilişkin (1) No'lu Genelgenin 10 uncu maddesinde: "Terfide lehe değerlendirilmesi bakımından, Cumhuriyet savcısı tarafından terfi dönemi içerisinde, uzlaştırmacıya tevdi edilen ancak henüz sonuçlanmayan soruşturma dosyaları ile uzlaşmayla sonuçlandırılan ve kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmiş dosya sayısının iş cetvelinin izahat kısmında gösterilmesi," hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda Kurulumuzca yapılan terfi incelemelerinde;

Kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair kararlar, ilgili Cumhuriyet savcısının çıkan işinden sayılmaktadır.

Uzlaşma kapsamında olup da uzlaştırma bürosuna gönderilen soruşturma dosyaları, başka savcıya aktarılan iş mahiyetinde olduğundan diğer durumlarda olduğu gibi (sahtecilik suçları bürosundan memur suçları bürosuna veya başka bir büroya gönderilen iş gibi) aktaran savcının gelen işinden düşülmektedir.  Ayrıca uzlaştırmadan sorumlu savcı yönünden terfi dönemi sonu itibarıyla uzlaştırmacıya tevdi edilen ancak henüz sonuçlanmayan dosyalar da gelen iş sayısından düşülmektedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

          Mehmet YILMAZ                 
Hakimler ve Savcılar Kurulu         
Başkan Vekili                   

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016