"İş Cetvelleri, Sicil Fişleri ve Başarı Bildirim Formları" Konulu (1) Sıra Sayılı Genelge Değişikliği Duyurusu

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

 

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158  inci maddesine 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesiyle eklenen altıncı fıkrasına istinaden oluşturulan "ihbar kaydı evraklarının" Cumhuriyet Savcılarının terfiilerinde değerlendirilmesine ilişkin olarak, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 16/1/2019 tarih ve 2/Terfi sayılı kararı ile İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları'na ilişkin (1) No'lu Genelge'de değişiklik (15. madde) yapılmıştır. 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

Eki:İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları'na ilişkin (1) No'lu Genelge

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016