Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis ve Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarları Hizmet Memnuniyet Anketine İlişkin Duyuru

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığınca, inceleme talebi ile Kriminal Polis ve Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarlarına bulgu/delil gönderen Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına, hizmet kalitesini artırmak ve verilen uzmanlık hizmetindeki memnuniyet düzeyini ölçmek amacı ile her yıl düzenli olarak “Hizmet Memnuniyeti Anketi” uygulanmaktadır.

Bu kapsamda düzenlenen hizmet memnuniyet anketi Kriminal Daire Başkanlığının “www.kriminal.pol.tr” adresinde yayımlanmıştır.

İnceleme talebi ile laboratuvarlara bulgu/delil gönderen Hâkimler “84f5Pg32”, Cumhuriyet Savcıları ise “37s8Lc25” görev kodlarını kullanarak 19/10/2018 tarihine kadar belirtilen web adresindeki ankete katılabileceklerdir. Verilen hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla söz konusu ankete katılım sağlanması hususu tüm Hâkimler ve Cumhuriyet Savcılarına saygı ile duyurulur.