Hâkimler ve Savcılar Kurulu Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Sınav Kurulu’nun 04/09/2018 tarih ve 3 sayılı kararı ile;

22/09/2018 tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacak olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavlarının ileri bir tarihe ertelenmesine ve yeni sınav tarihinin www.hsk.gov.tr adresinden duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.