Hâkimler ve Savcılar Kurulu Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Sınav Kurulu’nun 04/09/2018 tarih ve 3 sayılı kararı ile;

22/09/2018 tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacak olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavlarının ileri bir tarihe ertelenmesine ve yeni sınav tarihinin www.hsk.gov.tr adresinden duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016