Müstemir Yetki Taleplerine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

 

 

 

MÜSTEMİR YETKİ TALEPLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2017-2021 stratejik planında yer alan “Hâkimlik ve Savcılık teminatını güçlendirmek ve yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak” amaçları doğrultusunda;

İlan edilen kararnameler sonrasında oluşan yeni kadro durumu dikkate alınarak; meslektaşlarımızın varsa müstemir yetkiye ilişkin taleplerini EK 1’de gösterilen yönteme uygun olarak, UYAP personel rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranını kullanmak suretiyle;

 Bölge adliye mahkemelerine ilişkin taleplerin ilan edilen iş bölümleri dikkate alınarak 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar,

Adli yargı ilk derece mahkemeleri, idari yargı ilk derece mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerine ilişkin taleplerin ise 9 Ağustos 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar,

Gönderilmesi gerekmektedir. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.) Talepler gönderildikten sonra taslakların basılacak olması nedeniyle, bu tarihten sonra müstemir yetkiye ilişkin gönderilecek talepler dikkate alınamayacaktır.

UYAP personel rolünde bulunan “Müstemir Yetki Talep Formu” ekranından talepte bulunacak meslektaşlarımızın talep türünü doğru olarak seçmeleri (örneğin “Atama sonrası talep”, “Müstemir yetkiye ilaveten talep”, “Müstemir yetkinin kaldırılması talebi”) yapılacak çalışmada önem arz etmekte olup, mağduriyet yaşanmaması için talep türü seçimi yapılırken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

1- Müstemir Yetki Talep Gönderme Yöntemi   

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016