Adlî ve İdarî Yargı 2018 Yılı Ana Kararnamelerine İlişkin Ek Duyuru

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ
 


ADLÎ VE İDARÎ YARGI

2018 YILI ANA KARARNAMELERİNE İLİŞKİN EK DUYURU

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adlî ve idarî yargı 2018 yılı ana kararnamelerinin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar ilan edileceği daha önce duyurulmuş ise de; Yargıtay ve Danıştay Üye seçimlerinin gündeme gelmesi nedeniyle kararname çalışmaları uzamış olup, söz konusu kararnamelerin 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında sonuçlandırılması plânlanmıştır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016