Yargıtay Üyeliği Seçimine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI

 

16/07/2018     

 

YARGITAY ÜYELİĞİ SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURU

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’na eklenen ek 2 nci madde ile ihdas edilen 100 (yüz) üyelik kadrosuna Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 16/07/2018 tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla seçim yapılmış olup, Yargıtay Üyeliğine seçilenlere ilişkin liste ekte ilan edilmiştir.

Yargıtay Üyeliğine seçilen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diler, seçimin yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

 

Ek      : Yargıtay Üyeliğine Seçilenlere İlişkin Liste