Danıştay Üyeliği Seçimine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞI

 

16/07/2018       

 

DANIŞTAY ÜYELİĞİ SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na eklenen ek 2 nci madde ile ihdas edilen 16 (on altı) Danıştay Üyeliği kadrosuna, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 9 uncu maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 16/07/2018 tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla 12 (on iki) üye seçilmiş olup, Danıştay Üyeliğine seçilenlere ilişkin liste ilan edilmiştir.

Danıştay Üyeliğine seçilen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diler, seçimin yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

 

 

Ek      : Danıştay Üyeliğine Seçilenlere İlişkin Liste