25/06/2018 Tarihi İtibari ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Duyuru

Genel Kurul ile Dairelerin gündem toplantılarının devam etmesi ayrıca 2018 yılı Adli ve İdari Yargı ana kararname çalışmalarının belli bir aşamaya gelmesi nedeniyle Genel Kurul ve Dairelerin çalışmalarını hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için 25/06/2018 tarihinden itibaren 2018 yılı Adli ve İdari Yargı ana kararname çalışmaları tamamlanıncaya kadar Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin ziyaretçi kabulü yapmayacağı hususu saygı ile duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016