Avukatlar Günü Kutlama Mesajı

Savunma, yargının kurucu unsurlarındandır. Savunma olmaksızın güçlü ve bağımsız yargıdan ve adil yargılanma hakkından söz edilemez, hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün, insan temel hak ve özgürlüklerinin ödünsüz savunucuları Avukatlarımızın günü kutlu olsun.

 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu        

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016