Bölge İdare Mahkemelerinin İş Bölümlerine İlişkin Duyuru

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

GENEL SEKRETERLİĞİ

   

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İŞ BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

    

 

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 20/07/2017 tarih ve 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 3. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen "Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir." hükmü uyarınca, idari ve vergi dava dairelerinin numaraları ile aralarındaki iş bölümünün belirlenmesi hususu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından görüşülerek 15/03/2018 tarihli ve 410 sayılı karar ile sonuçlandırılmıştır.

Bölge İdare Mahkemelerinin iş bölümlerine ilişkin kararlar ekte yer almakta olup, meslektaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

Ankara Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Konya Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Samsun Bölge İdare Mahkemesi İş Bölümü Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016