Dünyagöz Hastanesi İle Anlaşma

Dünyagöz Hastanesinde yapılacak muayene işlemlerinde; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu mensupları ve çalışanları ile birinci derece yakınlarına, yapılacak olan tetkik, tedavi ve ameliyat ücretlerinden belirli oranlarda indirimli hizmet verileceği hususunda 24/03/2017 tarihinde bir yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Saygı ile  duyurulur.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016