HSK, kendi görev alanıyla ilgili bazı projeleri kendisi yürütmekte, bazı projelere ise ortak olmaktadır. Bunlar dışında yine HSK tarafından planlanan projeler de bulunmaktadır


Hâkimler ve Savcılar Kurulu | 2016